Jammer maar helaas, we zitten er alweer middenin. Het Covid-19 virus, of een van zijn varianten, heeft de samenleving opnieuw flink onderuit gehaald - ook in onze club hebben een aantal mensen het aan den lijve mogen ondervinden. Ondanks de hoge vaccinatiegraad zullen we weer worden beperkt in ons doen en laten. Het is zelfs moeilijk bij  te houden wat er nog kan en mag maar een feit is zeker - het virus is nog lang niet verslagen. Je kan hieronder twee brieven vinden van het gemeentebestuur met enkele nieuwe maatregelen. Opdracht is om het allemaal zo veilig mogelijk te houden. Of dit tegen de kerst- en nieuwjaarsperiode een min of meer normale toestand zal waarborgen is nog maar zeer de vraag. Laat ons hopen.